dmma macbk angnbd

happ hj hj, m angnbd ha gå sönd. ll jag kan baa skva på vssa angn sck. jag HAA MAC. Das da gå sönd baa man andas på dm, så ksa d 375938 k a ba d sm n fnga!!! mn näsa da ska va n PC. mn fam lls dss få n nöja md såna hä nlägg. jag skckad n dklaann dag ckså! d va så hmla nkl. ba flla 10 sn cka på kla?? på fdag ha danl födlsdagsfs ch jag ska spla l skv dä, kmm bl så kl. mn ggväk ha näsan gå öv hl! n ska jag kallfla cdn ch ppa sm fan på kdn. nå kl mås man j få ha såhä m vckan!!!!!

Comments are closed.