gud va jag inte vill utsätta mina dyrbara souvenirer inom estetik, musik, konst etc för “klassperspektiv”. känner inte människor att dom gör våld på sitt förstånd med sina oavlåtliga fitt perspektiv. småpoliser bara?? vill göra allt fult för sakens skull, hänvisar inte till nåt utan bara repeterar som eko för att göra det mer “äkta”. insett så mkt tack vare baudrillard

Comments are closed.