lever ett väldigt stimulerande liv just nu! jag tänker varenda dag på att vara tacksam. läser hjalmar söderberg, räknar versfötter, skrattar på barer och skriver texter på business english till indien. ska bli publicerad i en antologi till vintern. det är fantastiskt att kunna “do both”. finns ju en föreställning att livet ska vara tråkigt för att ens kvalificeras till ett liv. fungerar säkert för vissa men jag är inte en sådan person

Comments are closed.