note to self, dialektik

den trätsjuka häxan (kokerskan)
den olyckliga horan (bantar)

Comments are closed.