sverige är ett fullständigt oerotiskt, buskis land. “För det fattiga torparparet i »Korven« hägrar framtida rikedom och överflöd, då de skall få sitta i »Guds kålgård«, det vill säga leva i en paradisisk tillvaro. (Kålgård är ett gammalt ord för trädgård.)”

på vandring från mitt odalstorp i korven till vår herres kålgård, där jag ska.. sitta

Comments are closed.